banner.jpg

Maximo cum studio

Z najwyższą starannością

 

Kancelaria świadczy pomoc prawną dotyczącą:

→  procesów o nieważność małżeństwa prowadzonych w I instancji

→  procesów o nieważność małżeństwa prowadzonych w trybie apelacyjnym

→  postępowań w sprawach o dyspensę papieską od małżeństwa ważnie

      zawartego, lecz niedopełnionego (przygotowanie prośby)

 

Zakres pomocy prawnej zależy od życzenia klienta i może polegać na:

→  udzieleniu wyłącznie porady prawnej

→  udzieleniu porady i sporządzeniu skargi powodowej, bądź w późniejszym

      etapie procesu innych pism

→  kompleksowej pomocy w trakcie trwania całego procesu

 

i może być świadczona:

→  w siedzibie Kancelarii

→  w siedzibie Klienta

→  w miejscu wskazanym przez Klienta

→  za pośrednictwem wideokonferencji.

 

Świadczone usługi prawne obejmują:

♦  Porady prawne w formie wideokonferencji.

♦  Konsultacja sprawy i porady prawne przed rozpoczęciem procesu w formie tradycyjnej,

    czyli w kancelarii, bądź u klienta.

♦  Pomoc w doborze środków dowodowych.

♦  Reprezentacja strony powodowej lub pozwanej w procesie o stwierdzenie nieważności

    małżeństwa kanonicznego przed sądem kościelnym (m. in. stawiennictwo na publikację akt

    [nie we wszystkich sądach])

♦  Sporządzanie pism procesowych zarówno dla strony powodowej, jak i pozwanej:

- Skargi powodowej (pismo wszczynające proces).

- Rekursu przeciwko odrzuceniu skargi powodowej.

- Odpowiedzi strony pozwanej na skargę powodową.

- Skargi wzajemnej (pismo strony pozwanej wnoszone, jako odpowiedź na skargę powodową).

- Pisma procesowe związane z ustaleniem lub zmianą przedmiotu sporu.

- Wnioski dowodowe.

- Głos obrończy.

- Odpowiedzi strony na uwagi przedwyrokowe obrońcy węzła.

- Apelacji do trybunału II instancji, bądź dalszych instancji

- Skargi o nieważność wyroku.

- Prośby o dyspensę od małżeństwa ważnie zawartego, lecz niedopełnionego.

. All Right Reserve.